Engagera dig i LinAOS idag!

Linköpings Akademiska Officerssällskap, en förening för dig som studerar på LiU och som har (eller tidigare haft) ett engagemang i Försvarsmakten, oavsett nivå.

Om

En föreningen för värnpliktiga, soldater och reservofficerare

Vi är en förening för:

  • F.d. värnpliktiga
  • Hemvärnssoldater
  • GSS/T Soldater
  • Reservofficerare
  • Personer med säkerhetspolitiskt intresse
  • Alumn och tidigare medlem

Vad Vi Gör

En rolig gemenskap mellan programmen och sektionerna

Event

Roliga event för alla medlemmar ett par gånger per termin:


Paintballturnering

Sittningar

Event hos systerföreningar 

Utbildningar

Mindre event

Företagskontakt

Jobbmöjligheter och kontakt med företag inom försvarsindustrin och säkerhetspolitik


Lunchföreläsningar

Studiebesök

Sommarjobb

Gemenskap

Intern plattform för diskussion, informationsöverspridning, tips och stöd


Rekryteringsinformation

Prata med likasinnade

Event med Sverof & systerföreningar

Partner & Systerföreningar

Styrelsen 23/24

Från höger till vänster:

Joel Hultman - Ordförande

Gustav Björklund - Vice Ordförande

Sebastian Van Eemeren - Ledamot

Jonatan Mattsson - Kassör

Jacob Hammander - Ledamot 

Gustav Björkman - Ledamot 

Filip Sedin - Ledamot 

Ingemar Helander - Ledamot 

Anton Lindefelt - Ledamot (Frånvarande)

Kontakt

Hör av dig till oss!

Har du en fråga, så tveka inte att kontakta oss!